Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

  • ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG 5 NĂM

    ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG 5 NĂM

    21/03/2014 | Lượt xem: 789

    Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng luôn từng bước phát triển trên tất cả các mặt: Tổ chức, kinh tế, đối ngoại và đặc biệt là đang từng bước phát triển thương hiệu, khẳng định uy tín cũng như vị thế của Công ty trên thị trường BĐS và kinh doanh vật liệu xây dựng.  Xem thêm

Sự kiện nổi bật